ارکان نمایشگاه

 

ارکان نمایشگاه :
دکتر غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور - رییس نمایشگاه 
مهندس محمدرضا فرجی پور،  جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور - رییس شورای سیاستگذاری نمایشگاه 
مهندس محسن اعظمی، معاون صنعت و بومی سازی قرارگاه پدافند سایبری کشور - رییس کمیته اجرایی نمایشگاه 
مهندس هادی کریمی، معاون فنی قرارگاه پدافند سایبری کشور - رییس کمیته علمی و فنی نمایشگاه