درخواست شرکت در نمایشگاه بومی سایبری

راهنما:

برای شرکت در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری:

  1. ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.
  2. سپس با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  3. از قسمت صدور مجوز محصولات، محصول خود را جهت اخذ مجوز معرفی نمایید.
  4. در قسمت درخواست شرکت در نمایشگاه،بر روی درخواست اولیه کلید نمایید و متراژ مورد نیاز خود را بیان نمایید.
  5.  چناچه محصول شما فاقد مجوزمی باشد لطفا در قسمت درخواست مجوز ، اقدام به تکمیل فرم  نمایید.
  6. پس از تایید محصول،امکان شرکت در نمایشگاه را خواهید داشت.
  7. نکته: صرفا محصولاتی که مجوز های آنها مورد تایید قرار گرفته باشند،امکان حضور در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری را خواهند داشت.

با تشکر