زمان و مکان نمایشگاه

زمان : 11 تا 14  آذر ماه 1397

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران - سالن 12-13 و 14-15

تهران بزرگراه چمران جنوب به شمال، بعد از پل یادگار امام