اختتامیه پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

اختتامیه پنجمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری و دومین صنعت بومی زیستی با حضور جمعی از مسولان سازمان پدافند غیر عامل و شرکت های دانش بنیان برگزار شد و تندیس یادبود به همراه یک تقدیر نامه از سوی سازمان پدافند غیر عامل به تمامی شرکتهای حاضر در این نمایشگاه اهدا شد.

همچنین از 5 شرکت شامل شرکت داناژن پژوه در حوزه امنیت و حلیت غذا، تشخیص و آشکار سازی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حوزه مصون سازی کشور، دانش پژوهش فجر در حوزه خون و بیوبانک ها، شرکت بهین آب زنده رود در حوزه نوآوری آب و پساآب و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه زیستی منتخب شدند.