اقلام تبلیغاتی نمایشگاه

قابل توجه کلیه غرفه داران عزیز:

اقلام تبلیغاتی نمایشگاه شامل پوستر، کارت دعوت و تیز نمایشگاه  در اینجا قرار داده شده است

با دانلود و ارسال آن برای مشتریان خود آنها را به نمایشگاه دعوت نمایید:

دانلود فایل پوستر

دانلود فایل کارت دعوت

دانلود تیزر نمایشگاه