رییس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات منصوب شد

با حکم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات علیرضا پور ابراهیمی به سمت «مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت، شرکت ها، سازمان ها و مراکز تابعه» منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آذری جهرمی در متن این حکم آورده است:

جناب آقای دکتر علیرضا پور ابراهیمی

به استناد بند "ح" ماده (1) آیین نامه اجرایی بند "11" ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( موضوع مصوبه شماره 19454 / ت 33266/ه مورخ 84/4/22 هیات محترم وزیران ) و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، به موجب این حکم جناب عالی را به سمت «مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت، شرکت ها، سازمان ها و مراکز تابعه» منصوب می نمایم.

امید است در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل کشور (1389/11/29) و سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و با اتکال به قادر متعال و به کارگیری تمامی مساعی خویش در راستای کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری ها، تولید بازدارندگی، تسهیل مدیریت بحران و تداوم خدمات ضروری در حوزه پدافند سایبری کشور و شکوه و سربلندی ایران اسلامی با همدلی، همکاری و تعامل با دبیرخانه و سازمان پدافند غیر عامل کشور و نیز سایر اعضای کمیته و کلیه مدیران وزارت، شرکت ها، سازمان ها و مراکز تابعه در جهت انجام وظایف و مسئولیت های محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید.

توفیقات روز افزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

محمد جواد آذری جهرمی