راهنمای شرکت در نمایشگاه بومی سایبری

راهنما:

برای شرکت در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری:

  1. ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.
  2. سپس با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  3. از قسمت صدور مجوز محصولات، محصول خود را جهت اخذ مجوز معرفه نمایید.
  •   اگر مجوز قدیمی دارید،در ثبت مجوز قدیم فرم را تکمیل نمایید .
  •  چناچه محصول شما فاقد مجوزمی باشد لطفا در قسمت درخواست مجوز ، اقدام به تکمیل فرم  نمایید.
  1. پس از تایید محصول،امکان شرکت در نمایشگاه را خواهید داشت.
  2. نکته: صرفا محصولاتی که مجوز های آنها مورد تایید قرار گرفته باشند،امکان حضور در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری را خواهند داشت.