کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی شرکت علوم سبز:

سرفصل ها:

  • کاربرد رمزنگاری در امن سازی زیرساختهای ارتباطی
  •  چالشهای امنیتی موجود در زیرساختهای ارتباطی کشور
  •  ضرورت استفاده از تجهیزات رمزنگاری بومی در زیرساختهای ارتباطی کشور و تحقق پدافند غیرعامل
  •   حملات قابل پیشگیری با استفاده از رمزنگاری
  •  معرفی زیرساخت های ارتباطی E1, STM1, STM4, STM16, Ethernet, LoRa  
  •  معرفی الگوریتمهای رمزنگاری متقارن و نامتقارن
  •  متدهای رمزگذاری و رمزگشایی ترافیک خطوط E1, STM1, STM16, Ethernet
  •  تجهیزات سخت افزاری تونلینگ مبتنی بر مدل Client/Server
  •   امنیت زیرساخت اینترنت اشیاء مبتنی بر تکنولوژی LoRa

زمان: سه شنبه ١٣ آذر ماه-ساعت 10-12