قابل توجه شرکتهایی که قصد غرفه سازی دارند

شرکتهای حاضر در نمایشگاه که قصد غرفه سازی دارند و یا شرکتهای غرفه ساز برای دریافت تاییدیه طرح خود، به لینک زیر مراجعه و طرح خود را برای دریافت تاییدیه ارسال نمایند.

در صورت هرگونه سوال با شماره 09126464308 خانم شعبانی - تماس بگیرید

ورود به سایت