نمایشگاه مجازی

آپا دانشگاه شریف

آپا دانشگاه شریف

مرکز آپا شریف، گروهی تخصصی در زمینه آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در فضای تبادل اطلاعات کشور است که به عنوان یک مرکز آپای پیشرو و دانش‌بنیان دانشگاهی، جایگاهی ملی و منطقه‌ای در زمینه پیشگیری و تحقیق و مقابله با حوادث امنیتی در فضای تبادل اطلاعات داشته باشد.

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کامپیوتر، طبقه ۵، مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف

تلفن: ۶۶۱۶۶۶۶۵