نمایشگاه مجازی

الکترومغناطیس صدرا

الکترومغناطیس صدرا

آدرس دفتر:

تهران، خ هنگام؛ خ رییس علی دلواری، پلاک 464، طبقه 3، واحد 9

تلفن: 77273486

فکس: 89773191

وبسایت: www.sadra-emc.ir