نمایشگاه مجازی

فنون ارتباطات آدنیس

فنون ارتباطات آدنیس

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات

سال تاسیس :1393

شماره ثبت :453938

آدرس : خیابان سردار جنگل روبروی بوستان شاهد کوچه شاهد یکم  پلاک 7

تلفکس :44404973

مدیر عامل : جمال مرتضی زاده

محصولات : سمام 100(کوچکترین شبکه مخابراتی دنیا )، سمام 200، سمام 1000 و سامانه LTE

 معرفی محصولات

سمام 1000

    یک شبکه موبایل خصوصی بومی و امن با پوشش 30 کیلومتر و ظرفیت 50 الی 100 مشترک همزمان و قابل تعریف برای 1000مشترک

 سمام 200 

   یک شبکه تاکتیکی موبایل خصوصی بومی و  امن با پوشش 30 کیلومتر و با ظرفیت 14 الی 28 مشترک همزمان و قابل تعریف برای 200 مشترک .

 

سمام 100 (کوچکترین شبکه مخابراتی امن در جهان )

   یک شبکه تاکتیکی موبایل خصوصی بومی و امن با پوشش 30کیلومتر و ظرفیت 7 الی 14 مشترک همزمان و قابل تعریف برای 100 مشترک

    

 سامانه LTE

شبکه سلولی نسل 4 شامل بخش رادیویی و هسته مرکزی بر اساس طراحی RAT نسل 5

LTE  می تواند مستقل و یا با ترکیب نسل 2.5 باشد که به صورت یک سکتوره و سه سکتوره بنا به کاربرد تولید     می شود.