نمایشگاه مجازی

موج آینده فرافن

موج آینده فرافن

شرکت موج آینده فرافن با هدف ارائه سرویس یکپارچه سازی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1389  پایه گذاری شد . جهت گیری اصلی شرکت موج آینده فرافن از ابتدا ایجاد یک مجموعه کاملا دانش محور بوده است که با تکیه بر دانش و تکنولوژی روز و همچنین استفاده از تجربیات و سوابق اجرایی موجود ،  جای خالی شرکت های یکپارچه ساز سیستم و سرویس را در پروژه های مخابراتی کشور پر نماید. امروزه با نگاهی به جهت گیری صنعت مخابرات در دنیا و همگرایی مد نظر برای تکنولوژی های مطرح در این عرصه، بحث یکپارچه سازی سیستم اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک 4، واحد 1

تلفن: ۸۸۱۷۱۹۶۸ (۲۱) ۹۸+ و ۸۸۱۷۱۹۶۹ (۲۱) ۹۸+