با تشکر از شما برای تمایل به شرکت در هفتمین نمایشگاه ملی صنایع پدافند غیرعامل، لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید. شایان ذکر است اولویت واگذاری غرفه ها به شرکتها، بر اساس اولویت پیش ثبت نام می باشد. فرصت پیش ثبت نام تا 30 مهر است و شرکتهایی که تا این تاریخ فرم را تکمیل کرده باشند از ابتدای آبان نقشه نمایشگاه برای جانمایی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. هزینه غرفه ها و نقشه سالن ها متعاقبا پس از پیش ثبت نام اعلام خواهد شد.