دفاع، تهديد و امنيت در کشور منوط به توسعه فناوري امن بومي است


نویسنده : گروه دوران

تاریخ: 1402/10/02 زمان: 23:40:59

غلامرضا جلالي رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در مراسم افتتاح هفتمين نمايشگاه صنايع بومي پدافند غيرعامل اظهار داشت:  جهت دفاع و پدافند در برابر تهديدات فناوريها راه حلي جز استفاده از فناوريهاي نو وجود ندارد،  منوط به توسعه فناوري امن بومي است.

وي ادامه داد: يکي از موضوعات مهمي که سازمان پدافند و صنايع بر آن تاکيد داشته، رشد فناوريها ميباشد که در اين زمينه توسعه فناوري نو مورد تاکيد است، چراکه داراي قابليت زيادي است و ضمن ترکيبي بودن با فناوريهاي مختلف، قابليت اقدامات ترکيبي دارند و ميتوانند با فناوريهاي هم افزا ترکيب شوند و قابليتهاي زيادي ايجاد کنند و با محوريت فناوري سايبري شاهد حضور فناوريهاي بسياري در فضاي سايبر هستيم.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اينکه در ذات حوزه فناوري نو هم فرصت، قابليت و خدمت نهادينه شده و هم آسيب پذيري و تهديد، گفت: امروز تهديدات ناشي از فناوريها مبحث مهمي است و در دنيا هم سازمانهاي دفاعي و امنيتي به موضوع مخاطرات و تهديدات دقت ميکنند.

جلالي سپس گفت: از آنجا که امکان هم جوشي تهديدات و مخاطرات در ذات فناوري وجود دارد، فناوري را ميتوان مفهوم دو زيست عنوان کرد که يک بعد آن فرصت و بعد ديگر مخاطرات است و جمهوري اسلامي ايران نيز به دنبال اين است که از فناوريها و خدمات موجود حداکثر استفاده را داشته باشد و در عين حال با مخاطرات مقابله کند.

وي افزود: با توجه به اينکه قابليت مخفي شدن عناصر تهديدزا در ذات فناوري زياد است با مفهوم خرابکاري و جاسوسي صنعتي مواجه هستيم؛ از اينرو تلاش ميکنيم تا بتوانيم فناوري بومي اين حوزه را داشته باشيم يعني اجرا را طراحي و بازسازي کنيم؛ در واقع جهت دفاع و پدافند در برابر تهديدات فناوريها راه حلي جز استفاده از فناوريهاي نو وجود ندارد، به تعبيري دفاع، تهديد و امنيت در کشور منوط به توسعه فناوري امن بومي است.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به اينکه همانطور که در صنعت دفاعي کشور نيازمند سازوکار فناورانه هستيم، طبيعتا در حوزه پدافند غيرعامل نيازمند همچين رويکردي هستيم، گفت: ممارست، پيگيري و روزآمدي ما را به جايي رسانده تا محصولاتي بسازيم که براي اولين بار در جهان ساخته شده از جمله موشکهاي نقطهزن و تجهيزات پهپادي.

سردار جلالي تصريح کرد: در صنعت پدافند غيرعامل هنوز رشد همچون صنعت نظامي کشور نيست. در ابتدا در حوزه سايبري محصولات کمي داشتيم ولي امروز بيش از 200 محصول دانش بنيان توليد شده در کشور به عنوان محصول امن بومي قابل اعتماد داريم و محصولات کليدي و راهبردي طراحي کرديم از جمله سامانه هاي کنترل امنيتي فضاي سايبري، سامانه کنترل حملات و حتي توليد سرور بومي؛ به علاوه در حوزه صنعتي نيز محصولات قابل توجه توليد شده که در حوزه پدافند زيستي توليد نانو ذرات به منظور تشخيص  و ردمان بيماريها، دستگاههاي تشخيص هوشمند بيماريها و بيورزنانس، تجهيزات ميکروبي و جاذب مواد شيميايي، در حوزه الکترونيک محافظتهاي الکترومغناطيس طراحي شده است.

وي با بيان اينکه در افق اين حوزه نيازمند اين هستيم تا توليدات و محصولات مجهز به هوش مصنوعي شود، افزود: 55 درصد تهديدات جهاني ناشي از هوش مصنوعي بوده؛ از اينرو توجه به هوش مصنوعي در صنعت بومي کشور يک ضرورت است و بايد در فضاي سايبري و ساير حوزه ها بتوانيم فناوري و صنعت بومي امن با قابليت طراحي و کنترل در داخل کشور را داشته باشيم.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل به لزوم توجه به توسعه فضاي ابري تاکيد کرد و گفت: توليد سامانه هاي کنترل امنيتي فضاي سايبري اهميت فزايندهاي دارد و شرکتهاي دانشبنيان بايد به اين سمت حرکت کنند.

سردار جلالي در ادامه در مورد مشکلات سيستم سوخت طي روزهاي اخير اظهار داشت: با توجه به اينکه در فضاي سايبري شرايط را در سه مرحله قبل از حادثه و حمله، حين حادثه و حمله و بعد از حادثه و حمله دستهبندي ميکنيم، مجموعهاي از اقدامات در حوزه سامانه سوخت به زمان قبل از حادثه و حمله برميگردد که آسيبشناسي، تهيه نقشههاي اجرايي و برنامه امنسازي استراتژيک و مصون سازي را شامل ميشود که اين موضوع  در حوزه سامانه سوخت بعد از حمله سال 1400 تهيه و بخش عمدهاي از آنها اجرا شد و مجددا نظارت و کنترلي که سازمان پدافند غيرعامل روي اين زمينه انجام داد ضعفها و اشکالاتي وجود داشت که مجددا تاکيد و تذکر داده شد تا تکميل شود.

وي در مورد اقدامات حين حمله عنوان کرد: سامانه سوخت متشکل از چندين سامانه از جمله سامانه کنترل سيستم توزيع سوخت از طريق ايستگاههاي پمپ بنزين، سامانه پرداخت و دريافت مالي و سامانه برنامهريزي فروش نفت است که به هم متصل ميباشد و زنجيره ضعيف آن در امنيت جايي است که به شکلي نقطه ضعف ايجاد شود بنابراين يکي از اين سامانهها ميتوانست مشکل ما را ايجاد کرده باشد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل خاطرنشان کرد: ابهاماتي درباره اينکه آيا اين اختلال داخلي است يا حمله بوده، مطرح بود که معمولا دو عنصر براي تجزيه و تحليل وجود دارد نخست پيدا کردن شواهد و قرائن حمله که به آن فارانزيک ميگوييم يعني لاگها فارانزيکي بايد استخراج، بررسي و تحليل شود تا براساس آن مسير حمله کشف شود.


جهت ارسال دیدگاه ابتدا باید با مشخصات کاربری خود وارد سایت شوید.

دسته بندی ها